Jinoz orthopedagogiek is een kleinschalige en laagdrempelige praktijk in Zwolle.

Tanja van der Vinne

Jinoz is opgezet door Tanja van der Vinne. Zij is orthopedagoog-generalist en heeft ruim 20 jaar ervaring in het onderwijs en zes jaar ervaring in de jeugdhulp. Samen met andere orthopedagogen en psychologen vormt zij een deskundig team, waarbij ieder haar specialisaties heeft.

Jinoz wil bijdragen aan het ondersteunen van jeugdigen, ouders, het sociale netwerk en professionals bij het veilig opgroeien en ontwikkelen. We kijken naar kinderen in relatie met het gezin en de omgeving. Kinderen ontwikkelen zich in wisselwerking met ouders, familie, school, omgeving en cultuur. Er zijn dan ook meerdere beïnvloedende factoren die een rol kunnen spelen bij problemen die kinderen ervaren. Dit perspectief biedt ruimte voor de betrokkenen op verschillende niveaus om samen te werken aan haalbare doelen.

Jeugdigen, ouders en professional uit het onderwijs en het sociale domein kunnen bij Jinoz terecht voor:

  • Vragen over het leren en de cognitieve ontwikkeling (leergebieden, intelligentie, motivatie)
  • Vragen over het gedrag en de sociaal-emotionele ontwikkeling (teruggetrokken gedrag, extravert gedrag, weerbaarheid, zelfvertrouwen, gespannenheid, coping stijl, concentratievermogen)
  • Vragen over de opvoeding en interactie: ouder-kind relatie, broer-zus relatie en interactiepatronen.

Afhankelijk van de vraag kan het gaan om een eenmalig consult, om een (nader) onderzoek of om enkele begeleidingsgesprekken. Wij werken ook met vragen van scholen, maar alleen met toestemming van ouders. Verder kunnen we ondersteunend zijn aan professionals in sociale wijkteams, zodat het proces met een kind en zijn gezin niet onnodig stagneert. Er wordt rekening gehouden met het samenlopen van verschillende visies, van ouders, leraren en andere betrokkenen.