Jeugdigen en ouders

De eerste stap is de aanmelding.
Een aanmelding van kinderen onder de 16 jaar wordt gedaan door ouders/wettelijke verzorgers via onderstaand formulier.

Aanmeldingsformulier kind onder de 16 jaar

Jongeren vanaf 16 jaar kunnen zich aanmelden via onderstaand formulier.

Aanmeldingsformulier jongere vanaf 16 jaar

Wanneer het aanmeldingsformulier binnen is, wordt contact opgenomen voor een intake.
Ook is het mogelijk om eerst een vrijblijvend gesprek aan te vragen.

Intake

Na de aanmelding wordt binnen twee werkdagen contact opgenomen voor een intake. Tijdens de intake wordt de vraagstelling scherp in kaart gebracht. De beleving van de jongere en de klachten die worden ervaren in het hier en nu staan centraal. In het gesprek wordt nader ingegaan op de doelen. Wanneer er voldoende inzicht is in de doelen, wordt samen gekeken wat de best passende hulp is. Indien gewenst of noodzakelijk, kan (eerst) nader onderzoek plaatsvinden.

Onderzoek

Een onderzoek kan, indien nodig, direct na de intake plaatsvinden. Er wordt op een handelingsgerichte manier gewerkt.

Advies

Op grond van een onderzoek wordt een rapport gemaakt die samen met u wordt besproken in een adviesgesprek. In dit gesprek worden de onderzoeksresultaten besproken.

Behandeling

Wanneer een kind tijdelijk extra ondersteuning nodig heeft, kan gekozen worden voor een behandeltraject. Dit kan tevens in combinatie met een onderzoekstraject worden ingezet. We werken met verschillende behandelmethodes zoals de oplossingsgerichte methodiek en de cognitieve gedragsmethodiek. Met betrekking tot de duur van de behandeling is het uitgangspunt: zo kort mogelijk en langer indien nodig.

Professionals uit onderwijs en sociaal domein

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van consultatie en coaching?
Neem gerust contact voor een vrijblijvende oriƫntatie.
Vul uw naam in en beschrijf kort het onderwerp.
Ik neem binnen 2 werkdagen contact op voor een afspraak voor een (oriƫnterend) gesprek.

Contact

Telefoonnummer: 06 – 57 03 85 82
E-mailadres: info@jinoz.nl