Jinoz werkt voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Goed onderwijs en goede begeleiding van kinderen in de klas staat of valt met het handelen van de leraar. Wij willen graag samen met leraren en ouders vorm geven aan passend onderwijs voor kinderen en jongeren. Zeker wanneer er zorgen bestaan over de ontwikkeling van een kind en extra hulp of ondersteuning nodig is. U kunt bij ons terecht voor:

  • handelingsgerichte diagnostiek van leer- en psychosociale problematiek
  • coaching en ondersteuning van leraren op het gebied van passend onderwijs, groepsdynamiek en pedagogisch klimaat
  • domeinoverstijgende ontwerpprojecten waarbij het gaat om integraal werken, het verbinden van de verschillende domeinen (onderwijs, jeugdhulp en kinderopvang) op de behoeften van jeugdigen en ouders

Jongeren en kinderen onder de 16 jaar
Een aanmelding voor handelingsgerichte diagnostiek van kinderen jonger dan 16 jaar wordt gedaan door ouders/wettelijke verzorgers. Naast onderzoek is er consultatie en begeleiding mogelijk op het gebied van de cognitieve ontwikkeling, leren en/of sociaal-emotionele ontwikkeling. U kunt uw kind aanmelden via onderstaand formulier. Nadat het formulier is ontvangen wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek.

Aanmeldingsformulier kind onder de 16 jaar

Jongeren vanaf 16 jaar
Jongeren vanaf 16 jaar kunnen zich aanmelden via onderstaand formulier. Graag specifiek aangeven wanneer het gaat om een coachingsvraag.

Door middel van coaching kun je leren naar je jezelf te kijken op een andere manier dan je gewend bent. Het is erop gericht inzicht te geven in je eigen emoties, denken en handelen. Je leert hoe je dit zelf positief kunt beïnvloeden.

Aanmeldingsformulier jongere vanaf 16 jaar