Consultatie, advies en onderzoek voor sociale wijkteams

Professionals van sociale wijkteams kunnen een beroep doen op Jinoz voor consultatie, diagnostiek en advies bij opgroei en opvoedproblematiek.
Jinoz wil daarmee graag ondersteunend zijn aan de professionals in het sociale wijkteam, zodat het proces met het kind en het gezin niet onnodig stagneert. Zo kan de professional tijdig passende hulp bieden.

Vormen van consultatie, advies en onderzoek

Jinoz heeft veel expertise op het gebied van leerlingenzorg en een integrale aanpak van onderwijs en opvoeding.
Professionals van sociale wijkteams kunnen bij Jinoz terecht voor:

  • Consultatie en advies over gedrag-, leer- en onderwijsproblematiek.
  • Onderzoek bij kinderen en jongeren op het gebied van leren, de cognitieve- en sociaal-emotionele ontwikkeling.