Aanbod

Tanja van der Vinne is inzetbaar als freelance orthopedagoog-generalist binnen onderwijs en jeugdhulp voor consulten of bij tijdelijke versterking van mankracht. U kunt mij inschakelen voor:

 • regiebehandelaar jeugd
 • handelingsgerichte diagnostiek van leer- en psychosociale problematiek
 • coaching van leraren op het gebied van passend onderwijs, groepsdynamiek en pedagogisch klimaat
 • werken vanuit de driehoek ouders-onderwijs-jeugdhulp ten behoeve van een succesvol begeleidingstraject van kind en gezin
 • domeinoverstijgende (ontwerp)projecten waarbij het gaat om integraal werken, het verbinden van verschillende domeinen op de behoeften van jeugdigen en hun omgeving

Voor wie

Scholen en jeugdhulpinstellingen

Werkervaring en registraties

 • Ruim 20 jaar ervaring als orthopedagoog-generalist (onderwijs en jeugdhulp)
 • Ervaring met domeinoverstijgend samenwerken onderwijs en jeugdhulp met ouders en jeugdige
 • Ervaring als hoofdbehandelaar in de generalistische basis-GGZ
 • Ervaring en opleiding handelingsgerichte diagnostiek en handelingsgericht arrangeren
 • Ervaring en opleiding cognitieve gedragstherapie (2001-heden)
 • Ervaring en opleiding oplossingsgerichte therapie (2012-heden)
 • Ervaring en opleiding externe vertrouwenspersoon (2001-heden)
 • Ervaring als bestuurslid Stichting Kind en Ziekenhuis (2012-2017)
 • Ervaring als zorgprofessional visitatieteam kindgerichte zorg (2012-heden)
 • Ervaring als docent en onderzoeker in het hoger onderwijs (2006-heden)
 • BIG-registratie: 79927484031
 • NVO-registratie: 6096

Kosten

Het uurtarief ligt doorgaans tussen €85 en €100 en zal mede afhangen van de omvang van de opdracht, de reiskosten zijn €0,19 per km